"Her ne olursa olsun, kendi var oluşunun bir nedeni bulunmayan şey var değildir."

Etika - Spinoza